Model zintegrowanego rozwoju Model TMC ®. Nazwa modelu składa się z trzech słów, dzięki którym gwarantujemy firmą, uczestnikom, kandydatom zintegrowany rozwój.

Trening – „stosowanie w praktyce”

Motywacja – „doskonalenie pochwał”

Coaching – „działanie pewne”

Konsultant na pierwszym etapie współpracy z Firmą, skupia się na badaniu potrzeb szkoleniowych. Na tym etapie również przeprowadza wywiad głębinowy, w celu zrozumienia misji i wizji oraz profilu działalności Firmy. Ostatnim etapem jest analiza konkurencji i środowiska w jakim Firma funkcjonuje. Dzięki tym zdobytym informacjom jest przygotowywana oferta programowa dla Firmy.

Po zatwierdzeniu przez Firmę oferty programowej oraz liczby uczestników Treningu – Konsultant przed planowanym Treningiem kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z każdym z uczestników w celu zapoznania się jak i rozpoczęcia budowania współpracy przed wspólnym Treningiem.

Już podczas pierwszego kontaktu z uczestnikami Konsultant implementuje – wprowadza we współpracy metody Modelu TMC®. Przeprowadzany Trening jest realizowany w oparciu o potrzeby z wykorzystaniem produktów i usługi firmy zlecającej zadanie. Trening i wypracowane metody podczas studium przypadku, gwarantują uczestnikom zastosowanie modelu TMC ® podczas codziennej pracy.

Podczas Treningu Motywacja jest partnerem w całym procesie zintegrowanego rozwoju uczestników i kandydatów. Dzięki wprowadzanym innowacyjnym i nowoczesnym elementom Motywacji uczestnicy wykonując ćwiczenia sami kreują wyrażenia i zwroty mające wpływ na Motywację i bezpieczną atmosferę współpracy pomiędzy uczestnikami. Motywacja w trakcie i po Treningu jest stosowana przez uczestników i Konsultanta i jest mierzona. W trakcie Treningu „studium przypadku są premiowane”, a uczestnicy Treningu w ten sposób budują wspólny plan motywacyjny. Konsultant podczas Treningu koncentruje się aby, na każdym etapie uczestnik potrafił dawać informację zwrotną wraz z wnioskami według „zasad 2+2”.

Model TMC ® pomaga w zintegrowanym rozwoju uczestnikom i kandydatom poprzez stosowanie wypracowanych metod.

Zintegrowany rozwój uczestników i kandydatów jest wspierany poprzez Coaching, mający na celu poprawę widzenia i rozumienia celu, tak aby działali jeszcze lepiej i pewniej. Podczas treningu i wspólnej pracy z uczestnikami, kandydatami, Konsultant ocenia stan obecny i dąży wspólnie z uczestnikami i kandydatami do stanu pożądanego.

Pracując według modelu TMC®, Konsultant cały proces Treningu, Motywacji i Coachingu zamyka testem sprawdzającym jakość zachodzących zmian i spójności w realizacji ustalonych zamierzeń.

  • Partner2
  • Partner8
  • Partner10
  • Partner1
  • Partner11
  • Partner9
  • Partner3
  • Partner4
  • Partner5

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies